EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Joke de Koeijer. Als u via inZZen Zin-Zorg- en Ritueelbegeleiding

een beroep op mij doet, vindt u een betrokken, aandachtige en deskundige zorgprofessional.

Sinds de jaren 80 ben ik werkzaam in diverse sectoren van de zorg, lange tijd als wijkverpleegkundige, met name in de zorg voor chronisch zieken, ouderen en mensen in de laatste fase van hun leven.   

 

Nu ben ik beschikbaar als geestelijk verzorger (begeleider) en heb als zodanig gewerkt in een algemeen ziekenhuis, een verpleeghuis en in de thuiszorg. Belangrijk is dat uw persoonlijk (levens)verhaal, uw vragen over het leven, de zin van het bestaan, wie u zelf mag en kan zijn, uw persoonlijke mogelijkheden en kracht(bronnen) uitgangspunten zijn van de  gesprekken en begeleiding. Dit kan op diverse wijzen ingevuld worden. Beeldmateriaal, uw eigen creativiteit, schrijfopdrachten en muziek bijvoorbeeld kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Als vrijgevestigd geestelijk verzorger ben ik institutioneel niet gezonden. (en als zodanig neutraal en niet vanwege een specifiek levensbeschouwelijke of religieuze organisatie werkzaam)

 

Als uniek mens staat uw individuele zorg-begeleidingsvraag centraal. Uitgangspunten zijn hierbij onder andere persoonlijke aandacht en wederzijds vertrouwen.

In onderlinge -en wederzijdse afstemming  wordt invulling gegeven aan de inzet van de zorgverlening. Dat betekent ook dat uw eigen regie, persoonlijke kansen en mogelijkheden zoveel als mogelijk en naar vermogen worden ingezet.

Regelmatig volg ik bij- en nascholingen om mijn kennis en vaardigheden up to  date te houden.

Ik ben lid van de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers (VGVZ ) en geregistreerd in het kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers. (SKGV)

 

KOSTEN ?

Kennismakingsgesprek  max. 1 uur: Gratis.

Geestelijke verzorging thuis wordt sinds begin 2019 vergoed, met name als het palliatieve zorg betreft.

In sommige gevallen zijn er vergoedingen mogelijk vanuit de zorgverzekering.


MEER WETEN ?

Neem contact op via inzzetten@gmail.com of via 0627167795


 

INTERESSANTE LINKS

http://vgvz.nl/

https://nvpo.nl/

https://www.skgv.nl

http://www.zeeuwsezorgmensen.nl/

http://www.zinvolschouwenduiveland.nl

http://www.agora.nl/Wegwijzer/Publiek/geestelijk-verzorgers-bij-u-in-de-buurt

http://www.zorgethiek.nu