WelkomBegeleiding zin-en  Levensvragen


Wanneer u wordt geconfronteerd met een ernstige en/of chronische ziekte, kan de grond onder de voeten wankel worden; vanzelfsprekendheden zijn er haast niet meer. Er kunnen ook andere momenten zijn dat uw leven op zijn kop staat, u veel verdriet hebt, zich machteloos voelt over dat wat u meemaakt.

Als geestelijk begeleider (geestelijk verzorger) kan ik u wellicht helpen om weer wat houvast terug te krijgen of u te ondersteunen in uw behoefte aan een ritueel.

De gesprekken kunnen bij u thuis plaatsvinden en duren max . 1 uur per keer.

 Tijdens de begeleiding maak ik graag gebruik van beeldmateriaal.


Ritueel BEGELEIDING 


Afscheid nemen van een dierbare op de wijze die recht doet aan de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Ik kan u begeleiden om samen dit afscheid voor te bereiden en in de afscheidsbijeenkomst voor te gaan.    In een paar gesprekken bekijken we de wensen, mogelijkheden. Denk hierbij aan teksten, muziek en inbreng van u als dierbaren. Indien u dit wenst kunnen hierin kunnen ook religieuze aspecten een plaats hebben. 

Het maken van bijvoorbeeld een gedachtenis-kaartje behoort tot de mogelijkheden.Voor                  Zorgverleners

Voor zorgprofessionals              ben ik beschikbaar voor individuele- of teambegeleiding op het gebied van onder andere begeleide intervisie, casuïstiekbespreking/begeleiding,     leiden van- en trainen in  moreel beraad.                                                         Vraag naar de mogelijkheden.